Agenda

Część I

9:00 - 9:15
Rejestracja i powitanie gości
9:15 - 9:35
Intuicja - gra na rozgrzewkę 😉
9:35 - 11:30
HR mixing session - debata
Przerwa lunchowa, networking
11:30 - 12:00

Część II

12:00 - 16:00
Gra szkoleniowa o czasie
Zakończenie
16:00

© Dehora Polska | Kibil i Wspólnicy | MindLab